A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. október 16.,

péntek


 

153. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CLVI. törvény
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
20610
303/2015. (X. 16.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházások megvalósításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
20612
7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet
Az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
20615
63/2015. (X. 16.) FM rendelet
A természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról
20619
64/2015. (X. 16.) FM rendelet
A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
20621
27/2015. (X. 16.) IM rendelet
A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosításáról
20622
418/2015. (X. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20623
419/2015. (X. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20623
1761/2015. (X. 16.) Korm. határozat
Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozat visszavonásáról
20624
1762/2015. (X. 16.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program módosításáról
20625
1763/2015. (X. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú ("GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások" című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról
20628
1764/2015. (X. 16.) Korm. határozat
A TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú ("A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről
20628
1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat
Az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.