A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. október 15.,

csütörtök


 

152. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
300/2015. (X. 15.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
20553
301/2015. (X. 15.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
20554
302/2015. (X. 15.) Korm. rendelet
A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
20554
43/2015. (X. 15.) MNB rendelet
A tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról szóló 10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet módosításáról
20555
42/2015. (X. 15.) MvM rendelet
Balatonfüred vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 17/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról
20557
43/2015. (X. 15.) MvM rendelet
Balatonfűzfő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 23/2005. (VI. 25.) TNM rendelet módosításáról
20560
27/2015. (X. 15.) NGM rendelet
A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról
20563
30/2015. (X. 15.) AB határozat
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.Kpk.45.810/2014/2. számú végzése továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/27040-4/2014. ált. számú közigazgatási határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
20577
1751/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A külföldi fegyveres erőknek nemzetközi gyakorlatokon való részvételének engedélyezéséről
20598
1752/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Kincstári Jogügyi Igazgatóság felállításáról
20598
1753/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A személyazonosítást elősegítő informatikai rendszer felállításához és üzemeltetéséhez szükséges intézkedésről
20598
1754/2015. (X. 15.) Korm. határozat
Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződésben meghatározott hasznosítási cél módosításáról
20599
1755/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról
20599
1756/2015. (X. 15.) Korm. határozat
Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók megrendezéséről és finanszírozásának támogatásáról
20600
1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A lengyelországi magyar kulturális évad 2016–2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról
20600
1758/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
20601
1759/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
20603
1760/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítésével összefüggő kérdésekről
20605
87/2015. (X. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
20607

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.