A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381517. látogatója

Budapest

2015. október 15.,

csütörtök


 

151. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet
A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
20540
1746/2015. (X. 15.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
20542
1747/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
20547
1748/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
20549
1749/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez szükséges források biztosításáról
20549
1750/2015. (X. 15.) Korm. határozat
A Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatokhoz szükséges források biztosításáról
20550

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.