A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. október 14.,

szerda


 

150. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CL. törvény
A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
20484
2015. évi CLI. törvény
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
20508
2015. évi CLII. törvény
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról
20519
2015. évi CLIII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
20530
2015. évi CLIV. törvény
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
20535
2015. évi CLV. törvény
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
20536
298/2015. (X. 14.) Korm. rendelet
A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
20537
1745/2015. (X. 14.) Korm. határozat
A VERITAS Történetkutató Intézet szaklevéltári feladatainak ellátáshoz szükséges intézkedésekről
20538

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.