A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. február 13.,

péntek


 

15. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről
756
3/2015. (II. 13.) NGM rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól
763
6/2015. (II. 13.) NFM rendelet
Az elektronikus útdíjszedési rendszer átjárhatósági rendszerelemeinek alkalmasságát tanúsító szervről
779
4/2015. (II. 13.) AB határozat
Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
780
1050/2015. (II. 13.) Korm. határozat
A Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozat 7. pontja szerinti kezességvállalásról
793

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.