A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380820. látogatója

Budapest

2015. október 12.,

hétfő


 

147. szám


 

Ára:735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CXLVIII. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
20310
2015. évi CXLIX. törvény
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
20311
40/2015. (X. 12.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
20312
46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
20313
61/2015. (X. 12.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról
20319
62/2015. (X. 12.) FM rendelet
A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról
20320

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.