A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. október 8.,

csütörtök


 

146. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
291/2015. (X. 8.) Korm. rendelet
A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
20265
292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
20265
293/2015. (X. 8.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
20272
294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
20273
295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet
A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
20278
60/2015. (X. 8.) FM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
20285
60/2015. (X. 8.) NFM rendelet
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
20294
1728/2015. (X. 8.) Korm. határozat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve meghirdetéséről
20297
1729/2015. (X. 8.) Korm. határozat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
20299
1730/2015. (X. 8.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságok Multinacionális Erők és Megfigyelők részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
20300
1731/2015. (X. 8.) Korm. határozat
A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
20301
1732/2015. (X. 8.) Korm. határozat
A Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről
20303
1733/2015. (X. 8.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról
20303
1734/2015. (X. 8.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
20305
1735/2015. (X. 8.) Korm. határozat
Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
20306
1736/2015. (X. 8.) Korm. határozat
Egyes fejezetek közötti átcsoportosításról és Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatásáról szóló 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat módosításáról
20308
1737/2015. (X. 8.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
20308

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.