A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. október 7.,

szerda


 

145. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CXLVI. törvény
Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről
20252
2015. évi CXLVII. törvény
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
20253
288/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
20256
289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
20256
290/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról szóló 375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
20257
1723/2015. (X. 7.) Korm. határozat
Külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről
20259
1724/2015. (X. 7.) Korm. határozat
A Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és Menekültügyi Õrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely bezárása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
20259
1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat
A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról
20260
1726/2015. (X. 7.) Korm. határozat
A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
20261
1727/2015. (X. 7.) Korm. határozat
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges további forrás biztosításáról
20262

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.