A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2015. október 5.,

hétfő


 

143. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
20200
286/2015. (X. 5.) Korm. rendelet
Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
20206
54/2015. (X. 5.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosításáról
20208
40/2015. (X. 5.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
20210
407/2015. (X. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
20210
408/2015. (X. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
20211
1708/2015. (X. 5.) Korm. határozat
Többletforrás biztosításával kapcsolatos aktuális feladatokról
20211
1709/2015. (X. 5.) Korm. határozat
A humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről
20211
1710/2015. (X. 5.) Korm. határozat
A magyarországi, kínai nyelven folytatott alapfokú oktatás feltételeinek fejlesztésére és a középfokú oktatás kialakításának céljaira fordítandó források biztosításáról
20212
1711/2015. (X. 5.) Korm. határozat
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap adósságkonszolidációjáról és a feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának visszaadásáról
20213
1712/2015. (X. 5.) Korm. határozat
Magyarország Állandó NATO Képviseletének a brüsszeli új NATO-székházban történő elhelyezéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról
20213
1713/2015. (X. 5.) Korm. határozat
A Kistelek város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
20214
1714/2015. (X. 5.) Korm. határozat
Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
20214

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.