A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2015. október 2.,

péntek


 

142. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CXLIII. törvény
A közbeszerzésekről
20044
2015. évi CXLIV. törvény
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
20164
2015. évi CXLV. törvény
Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről
20166
44/2015. (X. 2.) EMMI rendelet
A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
20179
29/2015. (X. 2.) AB határozat
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-a és 143. §-a egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
20180
1707/2015. (X. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20197

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.