A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2015. február 11.,

szerda


 

14. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
730
3/2015. (II. 11.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
732
98/2015. (II. 11.) KE határozat
A bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről
733
99/2015. (II. 11.) KE határozat
Bírói felmentésről
733
100/2015. (II. 11.) KE határozat
Bírói kinevezésről
733
101/2015. (II. 11.) KE határozat
Bírói kinevezésről
734
102/2015. (II. 11.) KE határozat
Bírói kinevezésről
734
103/2015. (II. 11.) KE határozat
Bírói kinevezésről
734
1045/2015. (II. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar–ukrán államhatáron lévő közúti határhidak üzemeltetési fenntartásáról és javításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
735
1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat
A kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben egyes kormányhatározatok deregulációjáról
735
1047/2015. (II. 11.) Korm. határozat
Az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. és a COLOPLAST Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséről
749
1048/2015. (II. 11.) Korm. határozat
Egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról
749
1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat
A veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről
750
16/2015. (II. 11.) ME határozat
Magyarország és a Spanyol Királyság közötti bűnügyi és biztonsági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
753

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.