A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2015. szeptember 28.,

hétfő


 

139. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2015. (IX. 28.) HM rendelet
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
19940
25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet
A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól
19942
26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
19943
400/2015. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
19944
401/2015. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
19944
402/2015. (IX. 28.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
19945
403/2015. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
19945
404/2015. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
19945
405/2015. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
19946
1700/2015. (IX. 28.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról
19946
1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozat
A regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes közlekedésfejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
19946
1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett egyes pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
19951
1703/2015. (IX. 28.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú [„Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a vasúti törzshálózaton (I. szakasz)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú („MÁV-START Zrt. jegyértékesítés korszerűsítése” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, az azokkal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséről
19956
1704/2015. (IX. 28.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú („Szegedi vegyes forgalmú Tisza-híd megvalósításának előkészítése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
19958
1705/2015. (IX. 28.) Korm. határozat
A „85. számú főút Csorna elkerülő szakasz II. ütem” című beruházás kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
19960

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.