A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. szeptember 24.,

csütörtök


 

137. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
31/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
Megújított 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
19797
32/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
A „Vizsolyi Biblia” 50 000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról
19799
33/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
A „Vizsolyi Biblia” 5000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról
19800
34/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
A „Vizsolyi Biblia” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
19802
35/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
A hitelintézetek likviditásfedezeti rátájának minimum szintjéről
19803
36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
19804
37/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról
19809
52/2015. (IX. 24.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben szükséges módosításáról
19816
53/2015. (IX. 24.) BM rendelet
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről
19821
56/2015. (IX. 24.) FM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról
19831
57/2015. (IX. 24.) FM rendelet
A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról
19838
58/2015. (IX. 24.) FM rendelet
A baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
19846
28/2015. (IX. 24.) AB határozat
A Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
19852
399/2015. (IX. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
19875
1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
19875
1682/2015. (IX. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
19889
1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19889
1684/2015. (IX. 24.) Korm. határozat
A pécsi Magasház helyzetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről
19891
1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
19893

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.