A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2015. február 10.,

kedd


 

13. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
540
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
700
15/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
Az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
718
6/2015. (II. 10.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
719
9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet
Egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
720
1038/2015. (II. 10.) Korm. határozat
A nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény szerinti diplomáciai értekezleten való magyar részvételről
724
1039/2015. (II. 10.) Korm. határozat
Az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról
724
1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat
A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról
724
1041/2015. (II. 10.) Korm. határozat
A 2015-ös oroszországi magyar kulturális évad megrendezéséről és finanszírozásáról
725
1042/2015. (II. 10.) Korm. határozat
Az Ebola-járvány által sújtott nyugat-afrikai országokba küldendő egészségügyi önkéntesekről
726
1043/2015. (II. 10.) Korm. határozat
A 2017. évi Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
726
1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról
727

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.