A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2015. szeptember 14.,

hétfő


 

127. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
260/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
19549
261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
19552
262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
19559
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról
19562
264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
19563
265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19564
266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19566
267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19567
268/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A GDF International S.A.S.-nek a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
19569
6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
19570
39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
19584
40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről
19591
53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról
19592
22/2015. (IX. 14.) IM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó rendeletek módosításáról
19601
23/2015. (IX. 14.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról
19603
49/2015. (IX. 14.) NFM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
19604
1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről
19605
1654/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
19616
1655/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak jelöléséről
19616
1656/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
A Liget Budapest Projekt megvalósításával összefüggésben az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézet költözéséhez szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
19617
1657/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
A Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Erzsébet ligetének fejlesztésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
19619
1658/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány közhasznú jogállása nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
19621

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.