A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2015. szeptember 10.,

csütörtök


 

126. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
19401
255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról
19407
256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet
A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
19407
257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
19409
258/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
19419
259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet
A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
19420
38/2015. (IX. 10.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról
19422
24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról
19429
48/2015. (IX. 10.) NFM rendelet
Az egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. törvénnyel összefüggő NFM rendeletek hatályon kívül helyezéséről
19430
387/2015. (IX. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
19431
388/2015. (IX. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
19431
389/2015. (IX. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
19432
390/2015. (IX. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
19432
391/2015. (IX. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
19433
392/2015. (IX. 10.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
19433
1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről
19434
1644/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról szóló 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
19434
1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról
19436
1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
19445
1647/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden” című) nagyprojekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról
19534
1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
19537
1649/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4 azonosító számú („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
19539
1650/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) projekt támogatásának növeléséről
19541
1651/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
19543
1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozat
A TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú („A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011–2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
19545

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.