A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. szeptember 8.,

kedd


 

125. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól
19226
241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról
19233
242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
19235
243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról
19236
244/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
19240
245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
19249
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
19255
247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
19260
248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
19262
249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
19272
250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
19290
251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19291
252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19292
253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19294
49/2015. (IX. 8.) BM rendelet
Egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
19296
384/2015. (IX. 8.) KE határozat
Miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról
19312
385/2015. (IX. 8.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
19312
386/2015. (IX. 8.) KE határozat
Miniszteri kinevezésről
19313
1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről
19313
1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről
19314
1603/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszerről, az ENSZ Fejlesztési Csúcson történő részvételről és a magyarországi végrehajtás előkészítéséről
19316
1604/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán való magyar részvételről
19316
1605/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezési és mezőgazdasági szakosított szervezeteivel folytatott együttműködés továbbfejlesztéséről
19320
1606/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptemberi 67. ülésszakának Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
19320
1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A magyarországi légimentés biztosításáról
19321
1608/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről
19321
1609/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának kialakításáról
19322
1610/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
19322
1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain szükséges vagyon- és állagmegóvás érdekében elvégzendő nagykarbantartási, felújítási, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről
19323
1612/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről
19323
1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
19324
1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19329
1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról
19331
1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről
19332
1617/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges további forrás biztosításáról
19332
1618/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Berkenye község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19333
1619/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19333
1620/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Kecskemét megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
19333
1621/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19334
1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19336
1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
19338
1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról
19341
1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés és tisztítás II. ütem” című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú („Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról
19348
1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú („Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító számú („Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról
19352
1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KEOP-2015-4.10.0/U jelű („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
19352
1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú („A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017 azonosító számú („Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről
19360
1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról
19363
1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
19365
1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú („A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, Közép-magyarországi Régió” című), valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014 azonosító számú („A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt” című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről
19367
1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Egyes, a KÖZOP-1.5.0-09-11 jelű („Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló közlekedésbiztonság, valamint szolgáltatási színvonal növelésére irányuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
19370
1633/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú („Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
19373
1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű („Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
19374
1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
Az „M85–86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt” című nagyprojekt módosításának jóváhagyásáról
19380
1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
19382
1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról
19384
1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú („Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” című) projekt támogatásának növeléséről
19387
1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú („A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című) projekt támogatásának növeléséről
19389
1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú („Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ” című) projekt kötelezettségvállalásához történő hozzájárulásról
19391
1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A TIOP-3.4.1.B-11/1 konstrukció egyes projektjeinek költségnövekményével összefüggő kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának törléséről
19393
1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
A TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció egyes projektjei költségnövekményei tekintetében történő kötelezettségvállalásról
19395
71/2015. (IX. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
19397
72/2015. (IX. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
19397

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.