A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2015. szeptember 4.,

péntek


 

123. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről
19085
235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról
19086
236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
19088
237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
19091
238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről
19093
239/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról
19096
23/2015. (IX. 4.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19097
378/2015. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
19107
379/2015. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
19107
380/2015. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
19108
381/2015. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
19108
382/2015. (IX. 4.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
19109
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról
19109
1568/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséhez kapcsolódó kormányhatározatok felülvizsgálatáról
19121
1569/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról
19122
1570/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Második Kínai Közép-Európai Befektetési Alapba történő befektetésének tárgyában zajló tárgyalások támogatásáról
19122
1571/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok ellátásáról és a Pesti Magyar Színház szakmai működése és épületeinek felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1212/2015. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
19123
1572/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
19123
1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
19124
1574/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
19126
1575/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
19128
1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak finanszírozásáról
19131
1577/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
19131
1578/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésére fordítandó forrás biztosításáról
19133
1579/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A 2007–2013. időszaki Uniós Programok 2015. évi kifizetési és kötelezettségvállalási terveinek alakulásáról, a programok várható zárási helyzetéről, valamint a cselekvési terv feladatainak teljesítéséről, és a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő egyes Korm. határozatok módosításáról
19133
1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról
19135
1581/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról
19135
1582/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról
19140
1583/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes rekultivációs projektek támogatásának növeléséről és a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
19146
1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
19148
1585/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes ivóvízminőség-javító projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről
19151
1586/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című) projekt Örményes település szennyvízelvezetésének kiépítésére irányuló projektelemekkel történő kiegészítéséről és a projekt támogatásának növeléséről
19154
1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú („Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
19156
1588/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című) projekt támogatásának növeléséről
19160
1589/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KEOP-5.5.0. azonosító számú konstrukció keretében megvalósítani tervezett épület-energetikai és közvilágítási projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról
19162
1590/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
19164
1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
Egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek többlettámogatása vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
19172
1592/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról
19175
1593/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („Megvalósíthatósági tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
19179
1594/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz – területszerzési költségek” című) projekt támogatásának növeléséről
19181
1595/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettség vállalásáról
19183
1596/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú („Megvalósíthatósági tanulmány készítése az NKH Hajózási Információs Rendszer átdolgozására” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
19185
1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések megkötéséről
19187
1598/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
19191
1599/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
19191
1600/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
A Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
19191
68/2015. (IX. 4.) ME határozat
Az Európai Unió és az Örmény Köztársaság, a Török Köztársaság, az Azerbajdzsáni Köztársaság, a Zöld-foki Köztársaság, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Tunéziai Köztársaság, a Fehérorosz Köztársaság és a Marokkói Királyság közötti visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek létrehozására adott felhatalmazásról
19192
69/2015. (IX. 4.) ME határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
19192
70/2015. (IX. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
19193

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.