A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2015. augusztus 7.,

péntek


 

115. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
18591
221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
18593
222/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
18600
223/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
18601
224/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
18602
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
18605
226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
18620
227/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Egyes PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények projekttársaságainak stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
18627
228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
18627
229/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
18629
5/2015. (VIII. 7.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
18634
46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet
Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
18636
1547/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
18660
1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról
18660
1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről
18661
1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról
18662
1551/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A 2015. évi éves fejlesztési keretek (ÉFK) végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
18662
1552/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
18663
1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról
18669
1554/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
18669
1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről
18670
1556/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
18671
1557/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18673
1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 7. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
18675
1559/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A VOP-1.1.1-2010-0002 azonosító számú („Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről
18679
1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
A logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről
18681
64/2015. (VIII. 7.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18684
65/2015. (VIII. 7.) ME határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke megbízatásának megszűnéséről
18684
66/2015. (VIII. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
18684

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.