A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2015. augusztus 3.,

hétfő


 

113. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
217/2015. (VIII. 3.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
18543
14/2015. (VIII. 3.) IM rendelet
A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról
18544
1535/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
Egyes, a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű („Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
18545
1536/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. számú módosításának jóváhagyásáról
18549
1537/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú („Magyarország keskeny nyomközű vasútvonalainak fejlesztési lehetőségei, hálózati szerepük vizsgálata a közösségi közlekedés terén” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
18549
1538/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt költségeinek csökkentéséről és átütemezéséről
18551
1539/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú („A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről
18553
1540/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat és a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
18555
1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú [„ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis” című] nagyprojekt-javaslattal összefüggő intézkedésekről
18557
1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
18561
1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról
18561
1544/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat
A TIOP-4.2.1-11/K-2015-0002 azonosító számú („Állami felsőoktatási intézmények folyamatainak átvilágítása és infrastruktúra beruházási igényeinek összegzése, OECD módszertan adaptálása” című) projekt tekintetében a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
18569

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.