A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. július 31.,

péntek


 

112. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet
Az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
18507
213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet
A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
18508
214/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
18510
215/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
18510
216/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
18514
1522/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
18516
1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
18516
1524/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. májusi és júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
18517
1525/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A 2015. évi Nemzeti Vágta rendezvénysorozat támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18522
1526/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18524
1527/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18526
1528/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A bánsági magyarság közösségi célokat szolgáló beruházásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18528
1529/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18530
1530/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A vajdasági Pannon Televízió és Rádió működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18532
1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18534
1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18536
1533/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
Az Európa Kollégium működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18538
1534/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A KEOP-3.1.4/15 azonosító számú („A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának biztosítása” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról
18540

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.