A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. július 21.,

kedd


 

106. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról
17894
192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
17895
193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
17909
194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról
17914
195/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
17916
196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
17917
197/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet és az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
17917
23/2015. (VII. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
17920
24/2015. (VII. 21.) MNB rendelet
A „Szilvay Kornél” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
17920
5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról
17922
1003/2015. (VII. 21.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
17926
25/2015. (VII. 21.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
17927
26/2015. (VII. 21.) AB határozat
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. §-ában szabályozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
17955
27/2015. (VII. 21.) AB határozat
A 2014. június 30-ig hatályban volt, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 27/A. § (2) bekezdés második mondata, valamint 30. § (3) bekezdésének „a kéttagú születési családi név és” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról
17969
1483/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Várprogramról
17980
1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról
17981
1485/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A felújított kulturális terek hasznosításáról és a működtetésük érdekében szükséges intézkedésekről
17982
1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
17982
1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról
17986
1488/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ingatlanaiban lakó és lakbérfizetési kötelezettségének eleget nem tevő személyek hátralékfizetési problémájának kezelési lehetőségéről és ezzel összefüggésben a további feladatok meghatározásáról
17988
1489/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
Az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításáról
17989
1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A Washingtonban és Podgoricában létesítendő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshelyekről
17990
1491/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A külgazdasági attasé hálózat létszámbővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
17992
1492/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17992
1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17995
1494/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17997
1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról
17999
1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
17999
54/2015. (VII. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18001
55/2015. (VII. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
18001
56/2015. (VII. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18002
57/2015. (VII. 21.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
18002
58/2015. (VII. 21.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja jelenlegi megbízásának visszavonásáról és újabb kancellári megbízásáról
18002

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.