A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2015. július 20.,

hétfő


 

105. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
190/201 5. (VII. 20.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
17839
22/2015. (VII. 20.) MNB rendelet
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
17844
41/2015. (VII. 20.) FM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
17845
43/2015. (VII. 20.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17851
44/2015. (VII. 20.) NFM rendelet
A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
17852
2/2015. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
17857
3/2015. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
17861
2/2015. KJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
17870
3/2015. KMJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata
17876
306/2015. (VII. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
17880
307/2015. (VII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17880
308/2015. (VII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17880
309/2015. (VII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17881
310/2015. (VII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17881
311/2015. (VII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17881
1475/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
A bürokratikus terhek egyszerűsítésének intézkedési tervéről
17882
1476/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
17882
1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
Az egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
17883
1478/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
A Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
17885
1479/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
Magyarországnak az EU–Afrika Infrastrukturális Alaphoz történő csatlakozásáról, valamint az IFC Együttműködési Alap működésével összefüggő pénzügyi forrás biztosításáról
17887
1480/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
A torontói Magyar Ház építése befejezésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17887
1481/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
Az Európai Unió melletti magyar Állandó Képviseleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról
17889
1482/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17889

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.