A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380647. látogatója

Budapest

2015. július 15.,

szerda


 

103. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet
A hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről
17689
4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról
17693
41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
17700
42/2015. (VII. 15.) BM rendelet
Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről
17751
43/2015. (VII. 15.) BM rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról
17752
44/2015. (VII. 15.) BM rendelet
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról
17759
36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
17760
37/2015. (VII. 15.) EMMI rendelet
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet módosításáról
17761
3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
17763
2/2015. BKMPJE jogegységi határozat
A Kúria büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozata
17774
3/2015. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
17778
1464/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
17782
1465/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről
17805
1466/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
Egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
17810
1467/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
17815
1468/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0003 azonosító számú ("TEN-T hálózat elemein a zajszennyezés csökkentését célzó zajárnyékoló létesítmények fejlesztése, előkészítése" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
17818
1469/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2., 3. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában támogatási szerződések megkötéséhez, és a TÁMOP-5.5.4-13/2 azonosító számú ("Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása" című) pályázati felhívás tartaléklistája megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú ["A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)" című] projekt támogatásának növeléséről
17820
1470/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
Egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
17823
1471/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
17825
1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokról
17827
1473/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A "Budapest-Arad vasútvonalhoz kapcsolódó repülőtéri iparvágány meghosszabbítása és egy multimodális csomópont kialakítása a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
17829
1474/2015. (VII. 15.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében egyes vállalkozási szerződések módosításának jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról
17831

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.