A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. július 13.,

hétfő


 

102. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CXXI. törvény
Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
17485
2015. évi CXXII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
17495
2015. évi CXXIII. törvény
Az egészségügyi alapellátásról
17507
2015. évi CXXIV. törvény
A nemzeti akkreditálásról
17515
2015. évi CXXV. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
17520
2015. évi CXXVI. törvény
Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról
17522
2015. évi CXXVII. törvény
Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról
17524
2015. évi CXXVIII. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
17537
2015. évi CXXIX. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról
17540
2015. évi CXXX. törvény
Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról
17547
2015. évi CXXXI. törvény
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról
17571
2015. évi CXXXII. törvény
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
17601
2015. évi CXXXIII. törvény
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
17604
2015. évi CXXXIV. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról
17615
2015. évi CXXXV. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
17616
2015. évi CXXXVI. törvény
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
17617
2015. évi CXXXVII. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
17618
2015. évi CXXXVIII. törvény
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról
17623
2015. évi CXXXIX. törvény
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
17628
185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
17632
186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről
17638
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
17640
33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról
17650
40/2015. (VII. 13.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról
17657
9/2015. (VII. 13.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról
17671
295/2015. (VII. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17682
296/2015. (VII. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17682
297/2015. (VII. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17683
298/2015. (VII. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17683
299/2015. (VII. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17684
300/2015. (VII. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17684
301/2015. (VII. 13.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
17685
302/2015. (VII. 13.) KE határozat
Bírói felmentésről
17685
303/2015. (VII. 13.) KE határozat
Bírói felmentésről
17685

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.