A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2015. július 8.,

szerda


 

100. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CV. törvény
A természetes személyek adósságrendezéséről
17308
2015. évi CVI. törvény
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról
17389
2015. évi CVII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
17389
2015. évi CVIII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról
17405
2015. évi CIX. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
17406
2015. évi CX. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon gyarapításával összefüggő módosításáról
17407
2015. évi CXI. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
17408
2015. évi CXII. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról
17420
2015. évi CXIII. törvény
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
17421
2015. évi CXIV. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
17422
2015. évi CXV. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
17426
2015. évi CXVI. törvény
Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről
17429
2015. évi CXVII. törvény
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
17431
2015. évi CXVIII. törvény
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
17433
2015. évi CXIX. törvény
A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról
17434
2015. évi CXX. törvény
Egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról
17448
180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
17454
181/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet
A Budapesti Vegyiművek zártkörűen működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
17456
1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat
Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről
17457

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.