A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. január 14.,

szerda


 

1. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2015. (I. 14.) MvM rendelet
A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól
2
2/2015. (I. 14.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről
64
1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
A javítóintézetek rendtartásáról
64
2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
85
3/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyászati ellátásokkal és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
90
1/2015. (I. 14.) FM rendelet
A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet, valamint az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosításáról
99
Köf.5047/2014/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
100
1/2015. (I. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
105
2/2015. (I. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
105
3/2015. (I. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
106
4/2015. (I. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
106
5/2015. (I. 14.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
107

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.