A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. július 18.,

péntek


 

98. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XXXVII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
11251
2014. évi XXXVIII. törvény
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
11334
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről
11341
169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11344
170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
11350
171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
11351
172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
11358
173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
11360
174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
11419
1390/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A Sorsok háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ funkcióbővítésének, működtetésének és fenntartásának egyes kérdéseiről
11424
1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes működtetéséhez kapcsolódó intézkedésekről
11425
1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum,a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról
11425
1393/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11426
1394/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
11428
1395/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztériumés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
11430
1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
11432
1397/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló„INTERREG EUROPE” interregionális együttműködési program elfogadásáról
11439
1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
A DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú („Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével” című) projekttel összefüggésben a KAPOSVOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
11439
 
Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú („Nyugattól-keletiga nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése” című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDÕ Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
11440

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.