A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2014. július 17.,

csütörtök


 

97. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről
11192
166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
11217
167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek módosításáról
11221
25/2014. (VII. 17.) MNB rendelet
A „Fáy András” ezüst emlékérme kibocsátásáról
11225
26/2014. (VII. 17.) MNB rendelet
A „Fáy András” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
11227
1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről
11229
1382/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
11235
1383/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról
11240
1384/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésről
11242
1385/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről szóló 1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról
11242
1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A Magyarország lakosságának biztonságérzetét javító közbiztonsági program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11243
1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11245
1388/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út I. ütem megvalósításához szükséges költségvetési többletforrás biztosításáról
11247
1389/2014. (VII. 17.) Korm. határozat
A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete második generációs poláris műholdas programja elindításának támogatásáról és a program fedezetének biztosításáról
11247

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.