A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2014. július 15.,

kedd


 

95. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XXXIV. törvény
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról
11066
2014. évi XXXV. törvény
Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról
11069
33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról
11093
21/2014. (VII. 15.) AB határozat
A Kúria Mellett Működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú határozata, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Mellett Működő Elsőfokú Szolgálati Bíróság SZF.1/46/2011. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
11095
22/2014. (VII. 15.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
11109
23/2014. (VII. 15.) AB határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2010. július 23-tól 2013. június 30-ig hatályos 85. § (4) bekezdésének folyamatban lévő ügyben történő alkalmazása kizárásáról, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről
11125
Köf.5016/2014/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11136
Köf.5018/2014/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11139

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.