A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381511. látogatója

Budapest

2014. július 10.,

csütörtök


 

93. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XXX. törvény
Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
11024
2014. évi XXXI. törvény
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
11028
2014. évi XXXII. törvény
Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról
11032
163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
11035
Knk.IV.37.446/2014/3. számú határozat
A Kúria határozata
11037
269/2014. (VII. 10.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
11040
1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
11040
1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak elvégzése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
11041
1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat
A Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére történő átadásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
11043

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.