A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. július 8.,

kedd


 

92. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XXVIII. törvény
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
10987
2014. évi XXIX. törvény
Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
10990
162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet
A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról
11004
Köm.5013/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11006
31/2014. (VII. 8.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
11009
32/2014. (VII. 8.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
11010
33/2014. (VII. 8.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
11010
34/2014. (VII. 8.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
11011
1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat
Egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről
11011
1372/2014. (VII. 8.) Korm. határozat
Társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges további intézkedésekről
11012
1373/2014. (VII. 8.) Korm. határozat
A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
11012
1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozat
A DNS-profil meghatározások biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11014
1375/2014. (VII. 8.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú ("Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés" című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről
11016
1376/2014. (VII. 8.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900-29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és finanszírozásáról
11018
85/2014. (VII. 8.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
11020
86/2014. (VII. 8.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
11020
87/2014. (VII. 8.) ME határozat
Kormánymegbízottak kinevezéséről
11020

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.