A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2014. július 3.,

csütörtök


 

91. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XXIV. törvény
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
10894
2014. évi XXV. törvény
Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról
10909
2014. évi XXVI. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
10913
2014. évi XXVII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
10915
20/2014. (VII. 3.) AB határozat
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról
10918
2/2014. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
10975
30/2014. (VII. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10982
1367/2014. (VII. 3.) Korm. határozat
Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról
10982
1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról
10983
1369/2014. (VII. 3.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „CENTRAL EUROPE 2020” transznacionális és az „ESPON 2020” interregionális együttműködési programok elfogadásáról
10983
1370/2014. (VII. 3.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „URBACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról
10984
84/2014. (VII. 3.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
10984

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.