A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381513. látogatója

Budapest

2014. január 24.,

péntek


 

9. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2014. (I. 24.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
754
5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
755
1/2014. (I. 24.) NFM rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról
767
2/2014. (I. 24.) NFM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
770
3/2013. KMJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata
775
1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat
A ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
781
1020/2014. (I. 24.) Korm. határozat
A falugazdász-hálózat finanszírozása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
781
1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat
A regionális operatív programokból támogatott egyes turizmusfejlesztési témájú kiemelt projektek támogatásának növeléséről
783
7/2014. (I. 24.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
785
8/2014. (I. 24.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
785
9/2014. (I. 24.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
785
10/2014. (I. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
786

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.