A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2014. június 30.,

hétfő


 

89. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
10801
160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
10804
161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról
10805
41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
10808
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
10816
1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
10860
1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
10861
1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
10862
1361/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
10862
1362/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről
10863
1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
10863
1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása és helyreállítása érdekében szükséges feladatokról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
10867
1365/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1417/2012. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról
10869
1366/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
A Közpolitikai Kutatások Intézete címrendi besorolásának megváltoztatásáról
10871

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.