A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2014. június 26.,

csütörtök


 

86. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2014. (VI. 26.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet módosításáról
10499
28/2014. (VI. 26.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10500
29/2014. (VI. 26.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10500
1350/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10502
1351/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10503
1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán többletkötelezettség vállalásáról
10503
1353/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
10529
1354/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A DDOP-3.1.2/C-14-2014-0001 azonosító számú („Gandhi annyi, mint élni a lehetőséggel” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
10534
1355/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)” című] és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (országos főúthálózaton)” című] kiemelt projektek támogatásának növeléséről
10536
1356/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.4.0-09-11-2009-0031 azonosító számú („21. sz. főút 1+300–7+850 km és 9+750–15+050, valamint a 17+000–48+000 kmsz. közötti szakasz négynyomúsítása” című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
10538
1357/2014. (VI. 26.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról, valamint a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukció keretének megemeléséről
10538

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.