A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382244. látogatója

Budapest

2014. június 24.,

kedd


 

84. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
10467
26/2014. (VI. 24.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10468
27/2014. (VI. 24.) OGY határozat
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10468
235/2014. (VI. 24.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
10469
236/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rektori megbízásról
10469
237/2014. (VI. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10470
238/2014. (VI. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10471
239/2014. (VI. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10472
240/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
10472
241/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
10473
242/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
10473
243/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
10474
244/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
10474
245/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
10475
246/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
10475
247/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
10476
248/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
10476
249/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
10477
250/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
10477
251/2014. (VI. 24.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
10478
1346/2014. (VI. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10478
1347/2014. (VI. 24.) Korm. határozat
A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. február–június havi fedezetének biztosítása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
10479
1348/2014. (VI. 24.) Korm. határozat
A KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú („A Balaton-parti Hotel Füred komplex korszerűsítése és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
10482
1349/2014. (VI. 24.) Korm. határozat
Az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
10484
56/2014. (VI. 24.) ME határozat
Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) és Magyarország közötti Székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10486

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.