A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2014. június 18.,

szerda


 

83. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
10444
154/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
10447
4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet
A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól
10448
Köm.5008/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
10451
Köm.5009/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
10453
Köm.5010/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
10456
233/2014. (VI. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
10459
234/2014. (VI. 18.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről, hivatásos szolgálati viszony megszüntetéséről és a szolgálaton kívüliek állományába történő felvételről
10459
1343/2014. (VI. 18.) Korm. határozat
A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
10460
1344/2014. (VI. 18.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszak tervezésének koordinációjáért felelős uniós főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint személyének kijelöléséről
10460
1345/2014. (VI. 18.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
10461
55/2014. (VI. 18.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
10463

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.