A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382253. látogatója

Budapest

2014. június 11.,

szerda


 

80. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet
A „Spányi Béla” ezüst emlékérme kibocsátásáról
10379
22/2014. (VI. 11.) MNB rendelet
A „Spányi Béla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
10381
37/2014. (VI. 11.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
10383
24/2014. (VI. 11.) OGY határozat
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról
10387
25/2014. (VI. 11.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10387
215/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10388
216/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10388
217/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10389
218/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
10389
219/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10390
220/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10390
221/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10391
222/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10391
223/2014. (VI. 11.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10392
224/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről
10392
225/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
10393
226/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
10393
227/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
10394
228/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
10394
229/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári felmentésről
10395
230/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári felmentésről
10395
231/2014. (VI. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári felmentésről
10396
232/2014. (VI. 11.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
10396
1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
10397
1337/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
A magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
10397
1338/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10398
1339/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend (Balley Brandenburg) közötti Megállapodásról
10398
1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
10405
1341/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.6 kódszámú konstrukció keretében egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról
10407
1342/2014. (VI. 11.) Korm. határozat
A TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről
10410
49/2014. (VI. 11.) ME határozat
Az Egyesült Nemzetek által elfogadott emberi jogi tárgyú nemzetközi egyezmények részes államainak rendszeres találkozóin, illetőleg konferenciáin történő részvételre adott felhatalmazásról
10410
50/2014. (VI. 11.) ME határozat
Kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról
10411
51/2014. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
10411
52/2014. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
10412
53/2014. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
10412
54/2014. (VI. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
10413

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.