A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380636. látogatója

Budapest

2014. június 3.,

kedd


 

77. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról
10110
19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
Az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról
10296
20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
Az ISIN azonosítóról
10299
21/2014. (VI. 3.) OGY határozat
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
10303
22/2014. (VI. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10305
23/2014. (VI. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
10305
212/2014. (VI. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
10308
213/2014. (VI. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
10309
1330/2014. (VI. 3.) Korm. határozat
A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10309
48/2014. (VI. 3.) ME határozat
A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről
10310

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.