A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. május 30.,

péntek


 

76. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2014. (V. 30.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
10054
18/2014. (V. 30.) AB határozat
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 7. §-a alkalmazásával összefüggő alkotmányos követelmény megállapításáról
10065
19/2014. (V. 30.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
10077
1320/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10093
1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról
10093
1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához szükséges intézkedésekről
10096
1323/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A Hungaroring Sport Zrt. rendkívüli feladatainak ellátásához szükséges 2014. évi többletforrás-igényének biztosításáról, továbbá a Formula 1 televíziós közvetítési jogának jogdíjáról
10098
1324/2014. (V. 30.) Korm. határozat
Az ÉMOP-2.1.1. kódszámú („Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című) konstrukció keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról
10098
1325/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0 konstrukció keretében megvalósuló, egymilliárd forintot meghaladó elszámolható összköltségű projektek – a projektek költség-haszon elemzései felülvizsgálatából eredő – többlettámogatásának jóváhagyásáról
10099
1326/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú, „M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című projekt költségnövekményéről
10101
1327/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A KTIA-13-2-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] projekt támogatásának jóváhagyásáról
10103
1328/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú („Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem »Ürömi elágazásnál körforgalmú csomópont építése, I. sz. kivitelezési szerződés«” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
10105
1329/2014. (V. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10107
47/2014. (V. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló, Budapesten, 1996. október 7-én aláírt Megállapodást módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10107

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.