A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. május 14.,

szerda


 

70. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1308/2014. (V. 14.) Korm. határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról
9878
1309/2014. (V. 14.) Korm. határozat
Közszolgálati tisztviselők ideiglenes külföldi kiküldetésének, valamint tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
9878
1310/2014. (V. 14.) Korm. határozat
Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2014. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
9880
1311/2014. (V. 14.) Korm. határozat
A Pécs város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
9882
1312/2014. (V. 14.) Korm. határozat
A TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
9882
1313/2014. (V. 14.) Korm. határozat
A TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
9884
44/2014. (V. 14.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron való visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
9886

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.