A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. május 5.,

hétfő


 

63. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
9308
147/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
9336
148/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
9338
39/2014. (V. 5.) EMMI rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról
9393
31/2014. (V. 5.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról
9411
21/2014. (V. 5.) NGM rendelet
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9413
29/2014. (V. 5.) NFM rendelet
Egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9414
1284/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9576
1285/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9576
1286/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A 2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezete jóváhagyásáról és azzal összefüggő egyes kérdésekről
9577
1287/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
9578
1288/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
9578
1289/2014. (V. 5.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
9581
1290/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
9594
1291/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba történő felajánlása érdekében szükséges feladatok forrásigényéről
9603
1292/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A „Szabadság Expressz” nemzetközi oktatási és művészeti program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9605
1293/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatóságának és technikai titkárságának a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő felállítása, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
9607
1294/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncertjének támogatása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
9611
1295/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Műcsarnok Nonprofit Kft. állami tulajdonú részesedésének a Magyar Művészeti Akadémia részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
9613
1296/2014. (V. 5.) Korm. határozat
Az erbili magyar főkonzulátus létrehozása és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9614
1297/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A SURJÁNY-HÚS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az „ALFÖLDI-HÚS” Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság hitel-, illetve kölcsönfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezességről
9616
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
9617
1299/2014. (V. 5.) Korm. határozat
Az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről
9624
1300/2014. (V. 5.) Korm. határozat
Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az Észak-Magyarországi Operatív Programból támogatott egyes turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek támogatásának növeléséről
9627
1301/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról
9632
1302/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Sellyei, Siklósi, Bajai, Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben” című) projekt támogatásának növeléséről
9635
1303/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című) projekt támogatásának növeléséről
9637
1304/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú („Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep építése” című) projekt támogatásának növeléséről
9639
1305/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról
9641
1306/2014. (V. 5.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosító számú („Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág” című) projekt támogatásának növeléséről
9643

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.