A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2014. április 30.,

szerda


 

62. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
9292
143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
9292
144/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Centrál-Mentál Szociális Szolgáltató és Munkarehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
9294
145/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről
9294
1277/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
2014. május–december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről
9296
1278/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2014. május 28. és június 12. között Genfben sorra kerülő 103. ülésszakán való részvételről
9296
1279/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmánya részes államává váláshoz szükséges értesítésről
9297
1280/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
Az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról szóló Kormányközi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9297
1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
A belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlan elidegenítéséből származó bevételnek az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének létrehozására történő felhasználásáról
9298
1282/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
9301
1283/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
9303

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.