A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381626. látogatója

Budapest

2014. április 30.,

szerda


 

61. szám


 

Ára: 13650 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
8815
139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8820
140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról
8822
141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
8828
35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
8832
36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8852
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
8915
38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról
8929
9/2014. (IV. 30.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról
9108
29/2014. (IV. 30.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9114
30/2014. (IV. 30.) KIM rendelet
A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről
9121
20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról
9214
25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
9218
26/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
9225
27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól
9226
28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról
9265
56/2014. (IV. 30.) VM rendelet
A borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról
9267
57/2014. (IV. 30.) VM rendelet
Az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól
9281
177/2014. (IV. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
9283
178/2014. (IV. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
9283
179/2014. (IV. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
9284
180/2014. (IV. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
9284
181/2014. (IV. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
9285
1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat
A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
9285
40/2014. (IV. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
9289

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.