A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. április 29.,

kedd


 

60. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
5801
35/2014. (IV. 29.) BM rendelet
Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
5802
36/2014. (IV. 29.) BM rendelet
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról
5804
34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet
A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5807
8/2014. (IV. 29.) HM rendelet
A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról
8732
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
8734
24/2014. (IV. 29.) NFM rendelet
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról
8735
49/2014. (IV. 29.) VM rendelet
Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről
8737
50/2014. (IV. 29.) VM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól
8740
51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról
8753
52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
8760
53/2014. (IV. 29.) VM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8774
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
8790
55/2014. (IV. 29.) VM rendelet
Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról
8792
166/2014. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8807
167/2014. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8807
168/2014. (IV. 29.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
8808
169/2014. (IV. 29.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
8808
170/2014. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8809
171/2014. (IV. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
8809
172/2014. (IV. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
8810
173/2014. (IV. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
8810
174/2014. (IV. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
8811
175/2014. (IV. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
8811
176/2014. (IV. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
8812

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.