A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370983. látogatója

Budapest

2014. január 20.,

hétfő


 

6. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
514
9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
523
10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet
A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
523
4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
529
1013/2014. (I. 20.) Korm. határozat
Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében nevesített, turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében nevesített turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt támogatási szerződésének módosításáról
679
1014/2014. (I. 20.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek szakasz (96+055–125+000 kmsz.) új Tisza híddal” című] projekt kapcsán felmerült régészeti többletköltségek finanszírozásáról
682
1015/2014. (I. 20.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét–Békéscsaba-nyugat csomópontok között” című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
682
1016/2014. (I. 20.) Korm. határozat
A KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről
683
1017/2014. (I. 20.) Korm. határozat
Az NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001 azonosító számú („A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
685
1018/2014. (I. 20.) Korm. határozat
A DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról
687
5/2014. (I. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
690

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.