A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2014. április 22.,

kedd


 

57. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelet
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5578
1258/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
Az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projekt a Közlekedés Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” prioritásból történő finanszírozásáról
5579
1259/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati konstrukcióra projektjavaslatot benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó intézmények pályázatairól
5579
1260/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. és 5. prioritásának módosításáról
5581
1261/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról
5584
1262/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek régészeti költségeinek finanszírozásáról
5586
1263/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 azonosító számú („Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
5586
1264/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretében megvalósuló projektek akciótervi nevesítéséről
5588
1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
5592
1266/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú („Fűtőmű – Science Múzeum és Művészeti Központ” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
5595
1267/2014. (IV. 22.) Korm. határozat
A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
5597

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.