A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. április 18.,

péntek


 

55. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2014. (IV. 18.) MNB rendelet
Az "Egressy Béni" ezüst emlékérme kibocsátásáról
5445
12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet
Az "Egressy Béni" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
5447
32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5449
33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5458
7/2014. (IV. 18.) HM rendelet
A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
5462
27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
5464
21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet
A helyi közösségi közlekedés támogatásáról
5493
22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet
A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól
5499
13/2014. (IV. 18.) AB határozat
A Pécsi Törvényszék 4.Bf.276/2013/7. számú végzése, valamint a Siklósi Járásbíróság 4.B.85/2012/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
5502
137/2014. (IV. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5515
138/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5515
139/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5516
140/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5517
141/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5518
142/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5518
143/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5519
144/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5520
145/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5520
146/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5521
147/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5522
148/2014. (IV. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5522
149/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
5523
150/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5523
151/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5524
152/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5524
153/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5524
154/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5525
155/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5525
156/2014. (IV. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
5525
1244/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról
5526
1245/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A szarajevói Camp Butmirban lévő, 45500018 objektumazonosító szám alatti MH EUFOR tábor konténereinek ingyenes tulajdonba adásáról
5526
1246/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
Az abujai magyar nagykövetség újranyitásához szükséges létszám módosításáról
5527
1247/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5528
1248/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2014. évi működési költségeinek támogatása érdekében
5530
1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről
5532
1250/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5533
1251/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú ["Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)" című] projekt támogatásának növeléséről
5535
1252/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5537
1253/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kiadatásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5537

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.