A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. április 14.,

hétfő


 

54. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
32/2014. (IV. 14.) BM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
5401
31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet
A civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5404
6/2014. (IV. 14.) HM rendelet
A szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelősséggel, az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel és a rekreáció rendjével, az elismerésekkel és az étkezési utalvánnyal való ellátással kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
5407
26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról
5418
18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet
Egyes rendeleteknek a közreműködő szervezetek integrációjával összefüggő módosításáról
5423
19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet
A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről
5426
20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról
5427
42/2014. (IV. 14.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
5428
43/2014. (IV. 14.) VM rendelet
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
5431
44/2014. (IV. 14.) VM rendelet
Egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5431
Köm.5072/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5437
Köf.5076/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5439

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.